Amikor ellátogat egy weboldalra, az információkat tárolhat vagy gyűjthet be a böngészőjéről, amit az esetek többségében sütik segítségével végez. Az információk vonatkozhatnak Önre mint felhasználóra, a preferenciáira, az Ön által használt eszközre vagy az oldal elvárt működésének biztosítására. Az információ általában nem alkalmas az Ön közvetlen azonosítására, de képes Önnek személyre szabottabb internetélményt nyújtani. Ön dönti el, hogy engedélyezi-e meghatározott típusú sütik használatát. 

Bővebben
 

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK- Berry Baby Kft

Verzió: 2020. szeptember

A Berry Baby Kft-nél történő vásárlásokkal kapcsolatos fontos információkat itt találja.

1. Szerződéskötés 

Az áruk internetes áruházban történő megjelenítése jogilag kötelező erejű ajánlatnak nem, csupán nem kötelező erejű, internetes katalógusnak minősül. Az áruk a kosár használatával rendelhetők meg. A kiválasztott árut a „KOSÁRBA” gombra kattintva helyezheti el a kosárban. A jobb felső sarokban található, kosarat jelképező piktogramra kattintva a kosárban elhelyezett árukat megtekintheti, módosíthatja a mennyiségüket, és törölheti őket. A vásárlás befejezésekor kattintson a „tovább a pénztárhoz” gombra; a rendelését a regisztráció nélkül, vagy regisztrációt követően a belépés után adhatja le. A belépést követően válassza ki a szállítási és fizetési módot. A megrendelés véglegesítése előtt a „tovább az összegzéshez” gomb segítségével ellenőrizheti, hogy nincs-e hibás adat a megrendelésben, és ha van, akkor azt ki is tudja javítani. Végül a „MEGRENDELEM” gombra kattintva adhatja le a kosárban elhelyezett termékekre vonatkozó megrendelését. A megrendelés beérkezését követően Ön azonnal kap egy visszaigazolást a megrendelésről, amely azonban a részünkről nem minősül a szerződés elfogadásának. A megrendelés akkor minősül elfogadottnak, ha arról e-mailben visszaigazolást küldünk, vagy ha két napon belül feladjuk az árukat.

2. Elállással kapcsolatos tájékoztató

Elállási jog:

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.
Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
Ha Ön élni kíván az elállási jogával, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címek egyikére:
Berry Baby Kft, 4400- Nyíregyháza, Kinizsi Pál u. 10.,
www.berrybaby.hu webáruház esetén: berrybaby.magyarorszag@gmail.com

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. (Lentebb kimásolható formanyomtatványt is talál)

Az elállás joghatásai:

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül maradéktalanul visszatérítjük a számlán szereplő vágösszeget.  A visszatérítést Ön (távollévő személyek révén) egy megadott bankszámlaszámára kapja vissza. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket.

Ön köteles a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni (egy tetszőleges) futárszolgálatnak, amennyiben a terméket nem áll módjában személyesen átadni részünkre. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A visszaszállítás díja minden esetben a vásárló költsége.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Elállással kapcsolatos tájékoztató vége-------

Elállási nyilatkozat MINTA (kérjük kijelölni, és bemásolni dokumentumba, vagy bármely levelező alkalmazásba) Természetesen más formátumban is megfelel tartalmi egyezés esetén. A jelen nyomtatványt csak akkor töltse ki és juttassa vissza, ha szeretne elállni a szerződéstől:
______________________________________________________

Elállás
BERRY BABY KFT
4400- Nyíregyháza
Kinizsi Pál u. 10.

Alulírott/ak* kijelentem/kijelentjük*, hogy gyakorlom/gyakoroljuk* elállási jogomat/jogunkat*

az alábbi termék/ek* adásvételére:

az alábbi szolgáltatás* nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

szerződéskötés időpontja*/átvétel időpontja*: A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):
Bankszámlaszám, melyre a visszatérítést kérem:
___________________________________________________________________________________________________

3. Az elállási jog kizárása/lejárata:  

A szerződéssel kapcsolatos elállási jog nem gyakorolható olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak, romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

4. Szállítás 

Kizárólag az EU területén vállaljuk az áruk kiszállítását. A kiszállítást megbízásunkból a GLS, DPD, MPL  végzi.

6. Szavatosság

Abban az esetben, ha a kiszállított terméknek látható anyag- vagy gyártási hibája van, kérjük, hogy a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 3 napon belül közölje velünk a megadott email címek egyikén, vagy az alábbi 16. pontban meghatározott címre küldött levélben. Sérült terméket, sérült csomagolásban érkezett terméket átvenni TILOS. A helyszínen a futárszolgálat megbízottjánál jegyzőkönyv felvételét kell kérnie. A termék ebben az esetben visszaérkezik hozzánk. Gondoskodunk annak az újragyártásáról/újraküldéséről.
Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Kellékszavatossági jogai alapján Ön választása szerint kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozás számára – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba esetén Ön nem jogosult a szerződéstől elállni. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Az áru hibája esetén Ön – választása szerint – a fent meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a)      a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy

b)      a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy

c)      a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

7. Szállítási költség

Megrendelését a Berry Baby Kft a webáruházakban a termékek mellett feltüntetett, illetve a rendszer által a kosár folyamat során kalkulált áron szállítja.

 8. Fizetés

A fizetés történhet bankkártyával, (MasterCard és Visa), előre utalással, utánvéttel, illetve személyes átvétel esetén készpénzzel.

Fizetés bankkártyával

A megrendelési folyamat során azonnal tud fizetni, ha megadja bankkártyája adatait. A szállításkor bankkártyáját az esetleges kedvezmények, például kuponok stb., levonása után megterheljük a ténylegesen kiszámlázott összeggel. A megrendelő kérésére előállított vagy egyértelműen a megrendelő személyére szabott áruk esetében bankkártyáját a kedvezmények, kuponok stb. levonását követően haladéktalanul megterheljük a ténylegesen kiszámlázott összeggel.

Fizetés utánvéttel

Az áruk utánvétes fizetése esetén Ön a számlán szereplő összeget készpénzben fizeti ki a csomag átvételekor. A 2. pont szerinti elállás esetén a visszafizetés banki átutalással történik. Ehhez szükségünk van bankszámlája adataira, melyet az elállási nyilatkozatban kérünk feltüntetni. Fenntartjuk a jogot, hogy a visszaküldött áru értékének megfelelő utalványt bocsássunk ki, amennyiben többszöri emlékeztető után sem érhetők el a bankszámlája adatai.

9. Árak

Az áraink forintban értendők, és tartalmazzák a jogszabályokban előírt áfát (bruttó árak). Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy internetes áruházunk árai pontosak legyenek, ha azonban ennek ellenére hibás árak jelennének meg, nem vagyunk kötelesek az árut a hibás áron értékesíteni. Ilyen esetben a terméket felkínálhatjuk Önnek a helyes áron, Ön pedig jogosult a fenti 2. pontban meghatározottak szerint a szerződéstől elállni. Hibás különösen az az ár többek között, amely nyilvánvalóan hibás vagy aránytalan.

10. A tulajdonjog fenntartása

A teljes összeg kifizetéséig az áruk a mi tulajdonunkat képezik.

11. Alternatív vitarendezés/Online vitarendezés (ODR)

Amennyiben valamely határon átnyúló, internetes vásárlásával bármilyen gond merül fel, amelyet nem tud velünk rendezni, panaszát a jóváhagyott vitarendezési testülethez az alábbi felületen keresztül küldheti el (online vitarendezés – ODR: Online Dispute Resolution):

https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home2.show&lng=HU  

Magyarországon ezenkívül a Budapesti Békéltető Testület jogosult határon átnyúló jogvitákban eljárni (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.; e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu).

Békéltető testületek elérhetősége (országon belüli vitarendezés kapcsán):
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A fogyasztói békéltető testületek előtt folyó vitarendezési eljárásokban azonban nem vagyunk kötelesek és nem is áll szándékunkban részt venni. Bármely ügy kapcsán azonban nyilatkozatot teszünk/küldünk, melyben álláspontunkat részletezzük az eljárás megkönnyítése, gyorsítása érdekében.

12. A harmadik személyek hivatkozásaival kapcsolatos felelősség kizárása

Oldalainkon vannak olyan hivatkozások, amelyek más internetes oldalakra mutatnak. Ezekre a hivatkozásokra az alábbiak vonatkoznak: Kifejezetten kijelentjük, hogy nincs semmilyen ráhatásunk a hivatkozott oldalak stílusára és tartalmára. Ezért kifejezetten elhatároljuk magunkat a harmadik személyek hivatkozott oldalainak tartalmától, és ezen tartalmakat nem ismerjük el magunkénak. A jelen nyilatkozat minden megjelenő hivatkozásra és a hivatkozásokon keresztül elérhető oldalak minden tartalmára vonatkozik.

13. A szerződés nyelve/a szerződés formája/a megrendelés szövegének tárolása/irányadó jogszabályok

A szerződés magyar nyelven jön létre. A szerződés nem minősül a felek között létrejött írásbeli szerződésnek. A megrendelés szövegét nem tároljuk, ezért azok a megrendelés teljesítését követően már nem elérhetőek. Ön azonban jogosult a megrendelés szövegét közvetlenül a megrendelés leadását követően kinyomtatni.

A szerződésre a Magyar Köztársaság jogszabályai az irányadók, azzal azonban, hogy az

Egyesült Nemzetek Szövetségének Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről (Bécsi Vételi Egyezmény) és a kollíziós szabályok alkalmazása kizárt. Ez nem vonatkozik a fogyasztó állandó lakhelye szerinti uniós tagállam kötelezően alkalmazandó fogyasztóvédelmi jogszabályaira. A fogyasztó jogosult az állandó lakhelye szerinti uniós tagállamban a szerződéssel kapcsolatos bármilyen követelést benyújtani.

14. Fényképjogok 

A fényképjogok kizárólagos tulajdonosa a BERRY BABY KFT. Tilos az előzetes jóváhagyás nélküli felhasználás.

15. A Szolgáltató adatai

BERRY BABY KFT
Magyarország

4400- Nyíregyháza, Kinizsi Pál u. 10.
Elérhetőségek:

www.berrybaby.hu webáruház esetén: berrybaby.magyarorszag@gmail.com, telefon: 0630/414-0189

Tulajdonos és ügyvezető: Lipták Zoltán (berrybabykft@gmail.com)
Vezető: Fodor Zsuzsa (berrybabykft@gmail.com)

Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Nyíregyházi Cégbíróság
Adószám: 25524547-2-15
Cégjegyzékszám: 15-09-083400

Közösségi adószám: HU25524547

 

Az oldal tetejére